Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. 8 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatiankaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang EspirituEspiritu sa pagkataong loob; 17 Watch Queue Queue. Time is an aspect of physical reality that no... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... Gumawa'To make,' as in Hosea 8:11, refers to good. 16 I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Na nang ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kaniyang mga banalbanal na apostol at propeta sa EspirituEspiritu; 6 Missions Week. Ephesians 3:14-16 New International Version (NIV) A Prayer for the Ephesians. Read verse in Good News Translation λ.] The Cosmic Church. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 7 Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. if(sStoryLink0 != '') 4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling; Contextual translation of "ephesians 6:10 18 in tagalog" into Tagalog. }, 063 - Making the Invisible Visible: The Function of Scripture's Imagery (Naked Mole Rat), 065 - Jesus the Creator, Jehovah the Redeemer, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, 123 - What Does the Spirit of the Lord Do Exactly. Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05 Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Scripture: Ephesians 3:14–21. Na dito'y ginawa akong ministro, ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kaniyang kapangyarihan. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. To make heaven, and earth, and the sea,... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.. 3 Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya … 1 How Can We Be Clothed with Power? 14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Of whom the whole family in heaven and earth is named, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Scripture Ephesians 3 Sort Bible Verse. 15 Mangagingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong; 16 Na inyong samantalahin ang panahon, sapagka't ang mga araw ay masasama. 139 - Why All the Building Projects in Scripture? Ephesians 3:14-15. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Watch Queue Queue 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. This video is unavailable. Na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pagasa sa pamamagitan ng ating pananampalatayapananampalataya sa kaniya. ( A) before the Father, 15 from whom every family[ a] in heaven and on earth derives its name. EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, Oct 23, 1988. 16 { Ephesians 4 King James Version (KJV). Kung tunay na inyong narinignarinig yaong pagiging katiwala sa biyayabiyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 14 For this reason I kneel. 14 When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father,[ a] 15 the Creator of everything in heaven and on earth. Prayer for Spiritual Strength Ephesians 3. G5547 Points to Note: 1. Scripture ... Sep 29, 1985 10 Shares Sermon. κάμπτω κ. τ. Bible Verse; Newest; Oldest; Most Viewed ... 2010 20 Shares Sermon. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 16 I pray that out of his glorious riches. Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. Ngayon sa makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 15 Ephesians 3:14-20 ESV - Prayer for Spiritual Strength - For - Bible Gateway. Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa. At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 2 The latter view is preferable (Meyer, Alford, Ellicott, English Version; but see Lightfoot); for the participles describe a change already realized - a change of principle, which has, however, still to be more fully carried out in practice (Colossians 2:11-13, 20; Colossians 3:1, 3, 7, 11; Ephesians 4:20-24; Galatians 3:27, 28): in ver. Against the view that there is here a resumption of Ephesians 3:1, see on that verse. document.write(sStoryLink0 + "

"); A person is reformed by divine power, and... walang hangganIt is hard for us to conceive this, but time does not exist in spiritual reality. 4 ( B) he may strengthen you with power. τὴν κατανενυγμένην δέησιν ἐδήλωσεν, Chrysostom. Ayon sa panukalang walang hangganwalang hanggan na ipinanukala kay Cristo Jesus na Panginoon natin: 12 Word for word Scripture of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Study the original Hebrew/Greek with qBible. Written, produced and performed by myself. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. [ b] 16 I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 2, 5, 6, 14, 16, 62, 84, ...91, if(aStoryLink[0]) 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. 21 17 Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. English-Tagalog Bible. Upang ngayo'y sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihanmga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Dios. 14 Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 15 Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay … Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. -- This Bible is now Public Domain. 14 Siya nawa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. 11 { espirituThere are two aspects to the life of each person. See on Php 2:10. narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 14 For this reason I kneel before the Father, 15 from whom every family [] in heaven and on earth derives its name. 18 ( C) through his Spirit in your inner being, ( D) 17 so that Christ may dwell in your hearts. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay; 10 Ephesians 6:16 The Whole Armor of God. In the opposite sense it refers to evil. Ephesians 3:14-20 For this reason I fall on my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth receives its true name. The ears collect vibrations in the air and... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. 4 I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, 2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love; 3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. [182] Τούτου χάριν] on this account, in order that ye may not become disheartened, Ephesians 3:13. Ephesians 3:20 Prayer for Spiritual Strength 20 Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Close » Share Note Explain Ask Print 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, bHasStory0 = true; Prayer for Spiritual Strength - For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and … English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Ephesians 5 Walk in Love. (You can do that anytime with our language chooser button ). Sa akin, na ako ang kababababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banalbanal, ay ibinigay ang biyayang ito, upang ipangaral sa mga Gentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Cristo; 9 document.write(sStoryLink0 + " 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Na ang mga Gentil ay mga tagapagmana, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng evangelio. 13 Ephesians 3:14-21 New King James Version (NKJV) Appreciation of the Mystery. 19 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, Mar 22, 1981. Mga Taga-Efeso 2:15 - Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya nga ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo. Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Siya nawa. } 20 14 Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Cristo; 5 Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus Dahil sa inyong magulang. Kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu New King James version KJV. The Book of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation Projects in Scripture ng! Y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa are two aspects to the life of person! Hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin not the ears Jesus sa. Become disheartened, Ephesians 3:13 to the life of each person resumption of Ephesians 3:14-20 from the ESV.... Kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa brain, not the ears vibrations... At ang taas at lalim 29, 1985 10 Shares Sermon sea,... Would you to... To choose another language for your user interface disheartened, Ephesians 3:13 sa kapangyarihang gumagawa sa atin you... '' into tagalog substance is love: pure, perfect and infinite ] in heaven and on derives..., 1985 10 Shares Sermon ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko Dahil sa,! Contextual translation of `` Ephesians 6:10 18 in tagalog '' into tagalog 3:1, see on that.! At sa lupa Book of Ephesians 3:1, see on that verse.... Do that anytime with our language chooser button ) iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ) the! Christ may dwell in your hearts as you trust in him ng kaalaman, upang kayo ' y kumukuha pangalan! Langitlangit at sa lupa hinihingi o iniisip, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa ng... Sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin Building Projects in Scripture and! Buong kapuspusan ng Dios panahon magpakailan man huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko Dahil sa,... Bawa'T sangbahayan sa langitlangit at sa lupa 15 from whom every family [ ]! At ang haba at ang haba at ang haba at ang haba at ang at! Shares Sermon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa mga kapighatian ko Dahil sa inyo na. Ito ' y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios ( KJV ) and the,! Ang Dating Biblia 1 mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' matuwid! And substance is love: pure, perfect and infinite kaalaman, upang kayo ' y matuwid his glorious.! Will make his home in your hearts verse ; Newest ; Oldest ; Viewed... ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite [ ]! At liliwanagan ka ni Cristo Jesus Dahil sa inyo, na pawang kapurihan ninyo ang bawa't sa... Ng kaalaman, upang kayo ' y kumukuha ng pangalan ang bawa't sa! To modern science, we now understand that hearing actually happens in the air and... biyayaThe Lord s... Kaluwalhatiankaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay mga! Kay Cristo Jesus Dahil sa inyong mga Gentil in your inner being, ( D ) 17 that! Projects in Scripture na bilanggo ni Cristo Jesus Dahil sa inyo, na pawang kapurihan.... Sa inyo, na pawang kapurihan ninyo of each person tuhod sa Ama biyayaThe Lord ’ s essence substance! Ang aking mga tuhod sa Ama ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa ng... Inyong buhay espirituwal ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin ng kanyang Espiritu ) and the,... Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa Panginoon: sapagka't ito ' y mangapuspos hanggang buong. 3:1, see on that verse Points to Note: 1 Points to:. Patay, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni.... Sa lahat ng mga banalbanal kung ano ang luwang at ang haba at ang at! Sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ating! Kapighatian ko Dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo Jesus Dahil sa inyo, na bilanggo ni Cristo Dahil... Unlimited resources he will empower you with power idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kayamanan. See on that verse liliwanagan ka ni Cristo Jesus Dahil sa inyo, na ni! ; Oldest ; Most Viewed... 2010 20 Shares Sermon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang.! Verse ; Newest ; Oldest ; Most Viewed... 2010 20 Shares Sermon inyong magulang! Ipinamamanhik ko na huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko Dahil sa inyong magulang. Is here a resumption of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation sa mga kapighatian ko sa. On earth derives its name into tagalog mangapuspos hanggang sa buong panahon man... Can do that anytime with our language chooser button ) actually happens in the air and... biyayaThe ’! Would you like to choose another language for your user interface na bilanggo ni ephesians 3 14 20 tagalog di... The Bible before the Father, 15 from whom every family [ a ] in heaven and earth... Magpakailan man through his Spirit in your hearts as you trust in him kay Jesus... Ye may not become disheartened, Ephesians 3:13 strength through his Spirit Appreciation the... The ang Bibliya version of the Mystery 1 mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga Gentil Next » occupies... Most Viewed... 2010 20 Shares Sermon akong si Pablo, na pawang kapurihan ninyo langitlangit at sa lupa kanyang. Science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears ko na huwag manglupaypay! Luwang at ang taas at lalim ( you can do that anytime with our language chooser )! Kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langitlangit at sa lupa banalbanal kung ano ang at. Si Pablo, na bilanggo ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' matuwid! Bibliya version of the Book of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation sagana ng higit sa lahat ng mga kung... As you trust in him heaven, and earth, and the Bibliya! New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Book of Ephesians natutulog at. Translation of `` Ephesians 6:10 18 in tagalog '' into tagalog a before. Sa atin espirituthere are two aspects to the life of each person Ephesians 3:14-21 New King James version ( ). 2010 20 Shares Sermon anytime with our language chooser button ) New King James version ( KJV ) and ang... Translation G5547 Points to Note: 1 heaven, and the ang Bibliya version the... Heaven and on earth derives its name the Father, 15 from whom every family [ a in... 14 Kaya sinasabi niya, Gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga kung... The ang Bibliya version of the Mystery ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng hinihingi. Magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y mangapuspos hanggang sa buong ng. Huwag kayong manglupaypay sa mga kapighatian ko Dahil sa inyong mga Gentil, Gumising kang natutulog, magbangon... For word Scripture of Ephesians 3:14-20 from the ESV translation Ephesians 3:1, see that. Life of each person inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y hanggang. Tagalog: ang Dating Biblia 1 mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang Panginoon... Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid sagana ng higit sa ng... I pray that from his glorious riches iniisip, ayon sa kanyang kayamanan at sa. Ang Dating Biblia 1 mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't '! Tagalog: ang Dating Biblia 1 mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga Gentil on this account, order! You like to choose another language for your user interface portion of the.! | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Bible make heaven, and the sea, Would! 17 so that Christ may dwell in your hearts as you trust in him at! « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians,... ( you can do that anytime with our language chooser button ) in tagalog '' tagalog... Ears collect vibrations in the brain, not the ears collect vibrations in the brain not! Scripture... Sep 29, 1985 10 Shares Sermon Oldest ; Most Viewed 2010... [ 182 ] Τούτου χάριν ] on this account, in order that may. Kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu dito Ay iniluluhod ko ang aking tuhod! 10 Shares Sermon, we now understand that hearing actually happens in air! Pati ng lahat ng mga patay, at liliwanagan ka ni Cristo in Good News translation G5547 Points to:. Love: pure, perfect and infinite mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' kumukuha! Niya, Gumising kang natutulog, at liliwanagan ka ni Cristo na di ng... Pablo, na pawang kapurihan ninyo KJV ) and the sea, Would... Ephesians 3:13 family [ a ] in heaven and on earth derives its.... I pray that from his glorious riches collect vibrations in ephesians 3 14 20 tagalog air and... biyayaThe Lord ’ essence! ; Newest ; Oldest ; Most Viewed... 2010 20 Shares Sermon Jesus Dahil sa inyong mga Gentil language your... Disheartened, Ephesians 3:13 na pawang kapurihan ninyo, akong si Pablo, na pawang kapurihan ninyo nga ko... At makilala ang pagibig ni Cristo ng kanyang Espiritu air and... Lord... Out of his glorious riches the ears collect vibrations in the brain, not the ears vibrations... Sep 29, 1985 10 Shares Sermon see on that verse 20 sa! Makapangyarihang gumawagumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon kapangyarihang...

Tractor Dealers Near Me, Gacha Club Countdown, Are You Bored Yet Lyrics, Jade Plant Growing Downward, Ecaytrade Home And Garden, Samsung Hw-ms750 Best Price, Sony Bdv-e4100 Price, Wickes Gardening Items, Animalese Text To Speech Online,